top of page

Tradenomi, Esports business

KAMKissa voit nyt syventyä elektroniseen urheiluun (esports) liittyvään liiketoimintaan. Esports Business -koulutus on ensimmäinen Suomessa ja ensimmäisiä kokonaan elektronisen urheilun ympärille keskittyvään liiketoimintaan suuntautuva koulutus koko maailmassa. Elektroninen urheilu on maailmanlaajuinen ilmiö, joka kehittyy kansainvälisesti nopeaa vauhtia.

 

Esports tapahtumajärjestäjä - Olet vastuussa elektronisen urheilun tapahtumista, kuten esimerkiksi lähiverkkotapahtumat ja turnaukset. Tapahtumasponsoreiden etsintä, joukkueiden kutsuminen, työntekijöiden löytäminen ja kulujen seuranta ovat tärkeitä tapahtumajärjestäjän työtehtäviä. Tapahtumanjärjestäjän velvollisuuksiin kuuluu valvoa ja pitää huolta työntekijöistä, jotka rakentavat, pitävät pystyssä sekä hallinnoivat tapahtumaa erinäisin tavoin.

Esports valmentaja - Ymmärrät joukkueesi hyvinvoinnin tärkeyden niin pelissä, kuin pelin ulkopuolellakin. Valmentajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia pelaajista sekä selvittää pelaajien maksimipotentiaali pelikentällä. Valmentaja huolehtii myös pelaajien henkisestä sekä fyysisestä terveydestä.

 

Esports markkinoija - Ymmärrys siitä mitä, miten ja missä kanavissa on lähtökohtaisen tärkeää elektronisessa urheilussa. Markkinoinnin ammattilainen voi vastata osittain tai täysin elektronisen urheilun markkinoinnista omassa yrityksessään. Markkinoinnin sekä elektronisen urheilun ymmärtäminen ja ymmärrys siitä miten ne toimivat yhdessä on ensisijaisen tärkeää.

bottom of page