Tradenomi

Opinnoissasi voit suuntautua taloushallintoon tai markkinointiin. Suuntautuessasi taloushallintoon perehdyt laskentatoimen sekä yritysjuridiikan keskeisiin sisältöihin, kuten kirjanpitoon, tilintarkastukseen sekä yritysoikeuteen. Brändit, palveluliiketoiminta sekä viestintä tulevat tutuksi markkinoinnin digi-osaajan suuntautumisvaihtoehdossa.

Opiskelusi aikana pääset mukaan useisiin työelämän yrityksille ja organisaatioille toteuttaviin opiskelijaprojekteihin tai voit suorittaa osan opinnoistasi englanniksi.
Voit opiskella joko suomeksi liiketalouden koulutuksessa tai englanninkielisessä International Business -koulutuksessa tai englanninkielisessä e-urheilun liiketoimintaan liittyvässä Esport Business -koulutuksessa. 

Liiketalouden tradenomiopinnot antavat sinulle hyvät lähtökohdat toimia liike-elämän monipuolisena asiantuntijana. 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi