top of page

Alumnitarina: Emilia Hirvi


Lasten ja nuorten liikuntaopinnot houkuttelivat KAMKiin

Kannuslainen Emilia Hirvi toimii lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijana Keski-Pohjanmaan liikunnan aluejärjestössä, jonka toimisto sijaitsee Kokkolassa. Lasten ja nuorten liikunnan vapaaehtoiset opinnot houkuttelivat hänet myös opiskelemaan KAMKiin, josta hän valmistui liikunnanohjaajaksi keväällä 2014. Nykyisessä tehtävässään hän on toiminut kohta kolmen vuoden ajan.


Kehittämistyötä, hankkeita ja yhteistyötä kuntien kanssa

Kiinnostus lasten ja nuorten liikuntaan sai Hirven hakeutumaan KAMKiin, ja työkokemus valmistumisen jälkeen herätti kipinän kehittämistyöhön. “Silloin huomasin, että minulla oli hyvät valmiudet myös kehittämistyön tekemiseen”, lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija tarkentaa. Vielä opiskeluaikoina hän ajatteli suuntautuvansa ryhmäliikunnan pariin, jonka ohjaamisesta hän pitää edelleen.

Valmistumisensa jälkeen Hirvi toimi ensin varhaiskasvatuksen ja erilaisten hankkeiden, kuten harrastekerhon, parissa. Keski-Pohjanmaan liikunnan, Keplin, toiminta oli hänelle tuttua jo ennen nykyistä työtänsä, kun hän toimi yhtenä Keplin kouluttajista. Nykyiseen tehtäväänsä Hirvi päätyi vuoden sijaisuuden tehtyään. “Sijaisuuden päättyessä minua pyydettiin jäämään töihin, ja muut työt saivat jäädä”, Hirvi kertoo. Ennen nykyistä työtään hän ehti myös opiskella ja työskennellä hevosalalla.

Keplin lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijan työnkuva on monipuolinen. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä viiden vuoden strategiasuunnitelma ohjaavat aluejärjestön toimintaa, ja niiden suunnittelu kuuluu myös Hirven tehtäviin. Hänen työnkuvaansa kuuluu kehittämistyötä, koulutuksia ja vuosittain esimerkiksi seminaarien suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyötä tehdään etenkin kuntien kanssa, oppilaitosten aina perusopetuksesta korkea-asteelle saakka sekä seuratoimijoiden että sosiaali- ja terveysalan kanssa. Työtä tehdään myös hankkeiden parissa, ja hankehakemusten työstäminen on myös osa Hirven työtä. Tällä hetkellä hanketyötä tehdään esimerkiksi liikkuvan varhaiskasvatuksen parissa. “Tavanomaista työpäivää on vaikea määritellä, sillä työtehtävät vaihtelevat päivien kesken”, Hirvi naurahtaa.


Vahva teoriaperusta KAMKista

Hirvi kokee saaneensa KAMKista hyvän teoriapohjan omalle työuralleen, jonka varaan omaa ammatillista osaamista on ollut helppoa syventää. “Opintojen aikana kannattaa tunnustella omia kiinnostuksen kohteita, ja suunnata opinnot niiden mukaisiksi”, hän vinkkaa. Hirvi mainitseekin joustavuuden yhdeksi KAMKin vahvuudeksi. Hän esimerkiksi nopeutti omia opintojaan sekä toteutti harjoittelunsa Ruotsissa. Hyvän pohjatyön tekeminen KAMKissa antoi pohjan myös jatko-opinnoille, ja tällä hetkellä hän opiskelee työn ohessa varhaiskasvatuksen aineopintoja.

Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija kokee KAMKin vahvuuksiksi myös hyvät yhteistyökumppanit alueen liikunta-alan toimijoista. “Käytännön harjoitukset erilaisten ryhmien kanssa olivat todella opettavaisia”, hän muistelee. Hirvi kokee, että etenkin liikuntaosaamisen opinnot ja lajitaitojen harjoittelu antoivat hyvät valmiudet omalle työuralle. “Liikuntataitojen harjoittelu käytännössä nostatti myös huikean opiskeluporukkamme yhteishenkeä”, hän muistelee, ja kertoo opiskeluporukan pitävän edelleen yhteyttä. “KAMKin vahvuuksia ovat ehdottomasti pieni ja tiivis yhteisö, opintojen joustava toteutus sekä loistavat liikuntapuitteet niin opintoihin kuin vapaa-ajalle", Emilia Hirvi summaa.

Emilia Hirven työtä Keski-Pohjanmaan Liikunnalla voi seurata Keplin kotisivuilta, Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.


Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18s

Kuva: Emilia Hirvibottom of page