top of page

Alumnitarina: Kati Säkkinen


Urheilu-ura, opinnot ja valmennustyö nivoutuivat yhteen

Kati Säkkinen muutti Kajaaniin liikunnanohjaajan AMK-opintojen perässä Kuusamosta vuonna 2013, ja työllistyi jo opintojensa aikana Kajaani Gymnasticsille oman kilpa-aerobicuransa ohella. Nykyisin Säkkinen työskentelee voimisteluseura Kajaani Gymnasticsin valmennuspäällikkönä sekä Suomen voimisteluliiton vastuuvalmentajana 9-11 -vuotiaiden rinkileirityksissä.


“En vaihtaisi päivääkään pois”

Työ urheiluseurassa on monipuolista, haastavaa ja toimintakenttä on laaja. Säkkinen on tyytyväinen uravalintaansa. “On ollut huikeaa tehdä omasta harrastuksesta ammatti”, hän kertoo. Kajaani Gymnasticsin valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu sekä valmennustyötä, seuran toiminnan koordinoimista että suunnittelu- ja kehittämistyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Valmennustyössään Säkkinen valmentaa 4–25 –vuotiaita voimistelijoita, ja valmennustyö painottuu usein iltaan. Valmennustyöhön kuuluu myös leirien ja tapahtumien suunnittelua, kilpailumatkoja sekä seuran muiden valmentajien mentorointia ja toiminnan ohjausta. Kilpa-aerobic ja naisten telinevoimistelu ovat osa Vuokatti-Ruka urheiluakatemian lajeja Kajaanissa, ja Säkkinen toimii myös tässä akatemiavalmentajana. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Kajaanin Urheilukampus -hankkeessa akatemiatoiminnan kehittämiseksi yhdessä Kainuun Liikunnan, Vuokatti-Ruka urheiluakatemian, lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnittelu- ja kehittämistyötä on tehtävä jatkuvasti myös oman voimisteluseuran sisällä. Säkkinen haluaa kehittyä jatkuvasti omassa työssään sekä kehittää omaa työpaikkaansa, ja suunnitelmissa onkin jatkaa opintoja liikunnan johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinnolla.


Polku valmennuspäälliköksi muotoutui opintojen aikana

Valmennustyö oli Säkkiselle tuttua jo kotiseurastaan Kuusamosta, ja siirtyessään kilpa-aerobicurheilijaksi Kajaani Gymnasticsille, hänet pyydettiin nopeasti myös valmennustehtäviin. Ura valmentajana ei ollut kuitenkaan vielä täysin kirkkaana mielessä, kun hän aloitti unelma-ammattinsa opinnot KAMKilla. “Opinnot ja käytännön harjoittelu erilaisten ryhmien kanssa vahvistivat, että työ kilpaurheilun parissa on oma juttuni”, hän tarkentaa. Säkkinen pitää eri ryhmien kanssa työskentelyä erittäin opettavaisena, ja rohkaisee omalle epämukavuusalueelle menoa opintojen aikana. “Sitä kautta oppii tunnistamaan omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet.”

Säkkisen urheilu-ura ja valmentajana toimiminen mahdollistivat opitun teorian viemisen suoraan käytäntöön, ja hän kokeekin saaneensa KAMKista hyvät eväät nykyiseen työhönsä. Säkkinen suoritti viimeisen harjoittelunsa Kajaani Gymnasticsilla, jonka kautta myös työllistyi nykyiseen tehtäväänsä, sekä teki opinnäytetyönään oppaan Kajaani Gymnasticsin ohjaajille ja valmentajille. Polku työelämään muotoutui jo opintojen aikana, ja opinnäytetyö valmistuikin valmennuspäällikön työn ohella. Tärkeimpinä opintoina hän mainitsee valmennusopintojen lisäksi vuorovaikutustaitojen opiskelemisen, ja kannustaa verkostoitumaan jo opintojen aikana. “Kajaanissa kaikki liikunta-alan toimijat ovat lähellä, ja sitä kannattaa hyödyntää.”


Yhteisöllinen KAMK

Parhaat muistot KAMKista liittyvät ihaniin luokkakavereihin, opiskelijatapahtumiin sekä tutortoimintaan. “Opintoihin, ja etenkin käytännön harjoitteluun on syytä panostaa, mutta opinnoista kannattaa myös nauttia”, Säkkinen muistuttaa. Hän kuvailee KAMKia tiiviiksi kampukseksi, jonka vahvuuksia ovat yhteisöllisyys sekä henkilökohtainen ja ammattitaitoinen opetus. “Opettajat tuntevat opiskelijat ja kampuksella vallitsee hyvä yhteishenki.”

Kati Säkkisen uraa Kajaani Gymnasticsin valmennuspäällikkönä voi seurata seuran kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.


Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18S

Kuva: Kati Säkkinen

bottom of page