Alumnitarina: Niko Savinainen

KAMKista päällikkötehtäviin

Lapuan liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko Savinainen valmistui liikunnanohjaajaksi KAMKista vuonna 2009, ja on toiminut päällikkötason tehtävissä jo liki kymmenen vuoden ajan. Aluksi tie vei KAMKista Kurikkaan kaupungin erityisliikunnan sijaiseksi, jonka jälkeen hän pääsi toimimaan myös vapaa-aikasuunnittelijan, vapaa-aika- ja liikuntatoimen ja liikuntatoimen päällikön tehtävissä Kurikassa. Työkokemuksen kartuttua Savinainen suoritti englanninkielisen YAMK-tutkinnon Haaga-Heliassa, pääaiheenaan markkinointi ja kehittäminen. Nykyisessä virassaan Lapuan kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen päällikkönä hän on toiminut vuodesta 2018 saakka.


Organisointia, yhteistyötä ja esimiestehtäviä

Liikunta- ja nuorisotoimen päällikön tehtäviin kuuluu henkilöstöhallinnon tehtäviä, toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, tiedottamista sekä asiakaspalvelua. Lisäksi työtä tehdään erilaisten hankkeiden parissa. Yhteistyötä tehdään myös monialaisesti monella eri tasolla. “Kuntasektorilla ei voi toimia yksin, vaan tiivistä yhteistyötä on tehtävä eri toimijoiden kesken”, Savinainen tiivistää.

Tällä hetkellä Savinainen toimii lähiesimiehenä 20 henkilölle. Tavanomainen työpäivä alkaa esimiestehtävillä ja tilanteen kartoittamisena, jonka jälkeen on hoidettava kirjanpidollisia tehtäviä sekä vastattava sähköposteihin. Yhteistyötä tehdään päivittäin kollegojen sekä tiimien kesken. Tällä hetkellä työpöydällä on esimerkiksi vuosittain tehtävä hyvinvointikertomus. Työnkuva on monipuolinen ja kehittämistyötä tehdään jatkuvasti. “Pyrin lähestymään asioita sisäisen ymmärryksen kautta sekä uudesta ja innovatiivisesta näkökulmasta”, Savinainen tarkentaa toimintatapaansa. Myös oppiminen jatkuu läpi työuran - tällä hetkellä Savinainen opiskelee työn ohessa tradenomin YAMK-tutkintoa.


Luonnonläheisyys, liikuntamahdollisuudet ja hyvä yhteishenki Kajaanin vahvuuksina

Savinaisen valmistumisesta on ehtinyt kulua jo tovi, mutta opiskeluajat muistuvat hyvin mieleen. Opiskelut Kajaanissa antoivat hyvän pohjan Savinaisen työuralle, ja työkokemuksen karttuessa tietoa on pystynyt myös paremmin sitomaan omiin taitoihin ja käytäntöön. Vielä opiskeluaikoina Savinainen ei olisi osannut kuvitella päätyvänsä Lapualle, ja työura eteni loogisesti tilanteen mukaan, kuten mies kuvailee myös omaa ajattelutapaansa. Tärkeimpinä oppeina KAMKista Savinainen mainitsee markkinointi-, ihmissuhde- sekä analysointi- ja tiedonhankintataidot. Merkittävänä liikuntamuotona hän nostaa esille suosiotaan nostavan luontoliikunnan, johon Kajaanissakin on loistavat puitteet.

Opiskeluajoista on jäänyt mieleen mukava opiskeluporukka, jonka kanssa sekä opiskeltiin että harrastettiin yhdessä. Muistiin on jäänyt erityisesti musiikkiliikunnan kurssi. ”Tikutus on edelleen muistissa”, Savinainen naurahtaa. Mukavia muistoja on myös projektitöistä ja opintojen aikana tehtävistä harjoitteluista. Savinainen pääsi tekemään työharjoittelua mm. Vuokatin urheiluopistolle, jonka läheisyyttä hän pitääkin yhtenä KAMKin vahvuutena. Kysyttäessä kolmea parasta seikkaa KAMKissa, ei vastausta tarvitse kauaa odotella. “Luonnon läheisyys, liikuntamahdollisuudet sekä hyvä yhteishenki”, Savinainen tiivistää.

Savinaisen työtä voi seurata Lapuan liikuntatoimen sivuilla Facebookissa.


Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18s

Kuva: Niko Savinainen