top of page

Alumnitarina: Omu Sey


Tapahtumapäällikkönä palloliitossa

Helsinkiläinen Omu Sey valmistui KAMKista talvella 2020 ja tiesi jo opintojensa aikana haluavansa päästä työskentelemään liikunta- ja urheilutapahtumien pariin, mikä auttoi häntä myös opintojen suuntaamisessa. Nykyään Sey toimii Suomen Palloliitossa tapahtumapäällikkönä ja vastaa erityisesti jalkapallon ja futsalin maaotteluiden järjestämisestä. Parasta tapahtumien parissa työskentelyssä on hänen mukaansa monipuoliset työtehtävät sekä tapahtumissa vallitseva mukava fiilis. ”Työssäni pääsen kokemaan ja oppimaan paljon uutta, verkostoitumaan laajasti sekä työskentelemään mukavassa työyhteisössä”, hän tiivistää.


Tapahtumien organisointia ja yhteistyötä

Intohimo liikuntaan ja urheiluun sekä oma palloilutausta saivat Omu Seyn hakeutumaan liikunnanohjaajan opintoihin sekä erikoistumaan opinnoissaan liikunta- ja urheilutapahtumiin. Tie kohti nykyistä tapahtumapäällikön pestiä alkoi, kun Sey pääsi Palloliiton työharjoittelussaan työskentelemään UEFA U19-poikien EM-lopputurnauksen pariin kesällä 2018. Työ Palloliitossa sai jatkoa seuraavana kesänä, kun Sey jatkoi aluksi tapahtumakoordinaattorina ja vuoden 2020 alusta lähtien tapahtumapäällikkönä. Opintojen aikana hän myös osittain opinnollisti kursseja, mikä mahdollisti polun, joka tuki hänen omia kiinnostuksensa kohteita harjoittelun lisäksi. Hän kiitteleekin KAMKia mahdollisuudesta kurssien joustavaan suorittamiseen.

Suomen Palloliiton tapahtumapäällikön työtehtäviin kuuluu sekä jalkapallon että futsalin maaotteluiden järjestäminen sekä muiden palloliiton tapahtumien, kuten palkintogaalojen, järjestäminen. Työhön liittyy yhteistyötä ja palavereita niin Palloliiton sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti etenkin tapahtumapaikkakunnan jalkapallo- ja futsalseurojen kanssa, kaupunkien, kuntien ja muiden tila- ja majoituspalveluja tarjoavien tahojen kanssa sekä Euroopan jalkapalloliitto UEFAn kanssa. Tapahtumapäällikkö tekee myös tiivistä yhteistyötä Suomeen saapuvan vierasjoukkueen kanssa.

Tapahtumien järjestäminen sisältää paljon etukäteissuunnittelua ja organisointia, mutta tapahtumapaikalla pääsee myös käytännön työtehtäviin, kun tapahtumapuitteet valmistellaan kaikille tapahtuman osallistujille, niin joukkueille kuin esimerkiksi televisiotuotannolle. Tapahtuman aikana tapahtumapäällikkö varmistaa, että järjestelyt sujuvat suunnitelman mukaisesti, osallistuu ottelupalaveriin sekä koordinoi tapahtuman kulkua. ”Suurin työ tehdään ennen tapahtumaa, ja hyvät ennakkojärjestelyt tekevät itse tapahtumapäivästä sujuvan”, Sey tarkentaa.


Kansainvälisyys KAMKin vahvuutena

Sey kokee, että etenkin liikunnan ohjaukseen liittyvät opinnot KAMKissa toivat rohkeutta esiintymiseen sekä itsensä ilmaisemiseen, mistä on hyötyä myös työelämässä. Työharjoitteluissa hän pääsi harjoittelemaan tapahtumien järjestämiseen liittyviä taitoja käytännössä. Sey pääsi KAMKin kautta vaihto-oppilaaksi sekä Kanadaan että Japaniin, ja kokeekin kansainvälisyyden yhtenä koulun vahvuutena: ”KAMKilla on hyvät kansainväliset verkostot ja opiskelumahdollisuudet”, hän tiivistää. Lisäksi Kajaanissa on Seyn mukaan hyvät liikunta- ja urheilumahdollisuudet liikunta-alan opiskelijoille.

Opintojen ohella mukavia muistoja liittyy erityisesti opiskelun oheistoimintaan, kuten KAMKilla järjestettyihin tanssiaisiin, johon hän pääsi osallistumaan peräti kahdesti. Yksi mieleenpainuvimmista ja mukavimmista muistoista tapahtui jo ensimmäisten opintoviikkojen aikana: ”Ryhmäydyimme kaksi päivää Kainuun prikaatilla liikunnanohjaaja- ja restonomiopiskelijoiden kesken, ja muistan sen edelleen”, Sey naurahtaa.

Omu Seyn työuraa voit seurata LinkedInissä ja Palloliiton toimintaa mm. Instagramissa.


Kuva: Omu Sey

Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18S

bottom of page