Liikunta – avain lasten oppimiseen

Ihminen on tehty liikkumaan. Liikkuminen on ihmisen luontainen tapa olla ja siirtyä paikasta toiseen. Liikkumista tapahtuu jo pienestä vauvasta lähtien ja sen tarve kasvaa huomattavasti lapsena. Fyysisellä aktiivisuudella on huomattu olevan useita positiivisia vaikutuksia lasten aivojen toimintaan sekä oppimisiseen. Siksi jo lapsena omaksuttu aktiivinen elämäntapa on tärkeää monessa suhteen.

Liikunnan vaikutukset

Liikunta edesauttaa tiedon vastaanottamista ja sen muokkaamista sekä kuinka tietoa hyödynnetään. Liikunta pitää aivot virkeänä, jonka seurauksena keskittyminen ja ajatteleminen on helpompaa. Liikunta edistää aivojen verenkiertoa ja täten parantaa aivojen hapensaantia. Säännöllinen liikunta vaikuttaa aivojen rakenteisiin muun muassa lisäämällä hiussuonten määrää, synnyttämällä uusia aivosoluja ja kasvattamalla hippokampuksen tilavuutta. Hippokampuksella on merkittävä rooli muisti- ja kognitiivisissa toiminnoissa.

Lapsi pystyy oppimaan mm. käsitteitä, kokoja, kuvia, määriä ja suuntia liikunnan avulla. Aivojen toiminnan lisäksi sillä on monia muitakin positiivisia vaikutuksia mm. motoriseen kehitykseen, sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon sekä mielialaan. Positiivisia vaikutuksia voidaan nähdä esim. ryhmätyöskentelyssä- ja käyttäytymisessä, matemaattisissa aineissa, tuntiaktiivisuudessa sekä häiriötekijöiden ingnooraamisessa. Nämä kaikki liikunnan vaikutukset yhdessä luovat oppimiselle erinomaisen alustan kehittyä.

Liikunnan kautta oppiminen

Fyysisellä aktiivisuudella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia lapsilla, joilla on esim. oppimisvaikeuksia. Etenkin kestävyysliikunta- ja hyötyliikuntapainotteinen aktiivisuus on havaittu hyväksi tekstin alussa mainittujen liikunnanvaikutuksien myötä. Toiminallinen tekeminen voi edesauttaa esimerkiksi vilkasta lasta keskittymään tai kirjoitusvaikeuksista kärsivää oppimaan hänelle sopivalla tavalla. Liikkumisen ja oppimisen positiivisten yhteyksien myötä lapsia ja kouluja on kannustettu toiminalliseen oppimiseen. Toiminnallinen (tekemällä) oppiminen mahdollistaa erilaisten oppijoiden oppimisen ja korostaa sitä, että oppija on aktiivinen toimija. Luovuutta käyttämällä liikunta mahdollistaa äärettömän paljon vaihtoehtoja oppia uusia asioita erilaisilla tavoilla. Ennakkoluulottomalla ja rohkealla asenteella liikunta luo uutta näkökulmaa oppimistapoihin.

– Omu

Lähteet:

  1. https://www.muutostaliikkeella.fi/miksi-liikkuminen-edistaa-oppimista/

  2. https://peda.net/jyu/okl/ryhmat/multilete/pom-opinnot/pe3/krjslvo:file/download/b28088cf4ec1c7b61d1c824d49dc5235e5a6f24d/POM11JO%20Liikunnan%20vaikutus%20oppimiseen.pdf

  3. https://www.nmi.fi/fi/oppimisvaikeudet

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi