Markkinointivastaavan terveisiäHarjoittelusta toivon saavani erityisesti lisää kokemusta, mutta myös rutiinia ohjaamiseen. Harjoittelun aikana vastaan myös markkinoinnista ja sen suunnittelusta, joten kokemus siitäkin on varmasti hyödyksi tulevaisuudessa. Yksi harjoittelun päätavoitteistani liittyykin tähän vastuualueeseeni eli markkinointiin. Tavoitteenani oli ja on edelleen oppia lisää markkinoinnista ja sen erilaisista keinoista.

Markkinoinnin saralla työtehtäviini on kuulunut blogin perustaminen ja sen ulkoasun muotoileminen, infotekstien kirjoittaminen ryhmistämme ja toiminnastamme tänne blogiin ja olen myös jakanut muille työharjoittelijoille aiheita/tehtäviä, joista voisi kirjoittaa blogiin. Olen oikeastaan ollut sellainen pääkoordinaattori näissä blogiasioissa. Olen sen rinnalla yhdessä muiden kanssa päivittänyt aktiivisesti muuta sosiaalista mediaa esimerkiksi Facebookia ja snapchattia. Olemme yhdessä muiden kanssa ideoineet erilaisia videoita ja haasteita, mitä voisimme toteuttaa ja käyttää markkinoinnissa apuna. Olen myös tehnyt mainoksia tulevista ryhmistämme harjoittelun aikana. Markkinointiin liittyy hyvin vahvasti kuvien ottaminen, niiden muokkaaminen ja mainontaan käyttäminen. Olemme ahkerasti harjoittelun aikana räpsineet kuvia sieltä täältä. Markkinoinnin yksi osa on toki myös erilainen tiedottaminen ja sähköposteihin vastaileminen. Olen siis oppinut jo nyt paljon uutta markkinoinnista ja sen keinoista!

Myötätuulessa pääset siis tekemään paljon muutakin kuin vain suunnittelemaan ja ohjaamaan ryhmäliikuntatunteja, vaikkapa oppimaan lisää markkinoinnista!

– Aurinkoisin terveisin Hanne-Mari 🙂 –

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi