OHJAAJAN JAKSAMINEN LASTEN KESÄLEIREILLÄ

Opinnollistin opintojani Myötätuuleen kesäkuun alussa suunnittelemalla ja ohjaamalla kesäleirejä 6-10 vuotiaille lapsille. Kolmen työntäyteisen viikon jälkeen, jäimme opiskelijatovereideni kanssa pohtimaan omaan jaksamiseen vaikuttavia seikkoja. Mietimme, miten olisimme itse voineet rajoittaa työn kuormittavuutta leirien aikana. Lasten kanssa työskentely, kun on usein sekä palkitsevaa, että uuvuttavaa.

Ohjaajia selkeästi eniten kuormittava asia leireillä oli työmäärä. Ohjaajia oli tänä vuonna ainoastaan kolme, viimevuotisen kuuden ohjaajan sijaan. Molemmilla kesäleireillä oli 15 lasta, mikä kolmelle ohjaajalle jaettuna tekee viisi lasta per ohjaaja. Kun kaikki ohjaajat olivat paikalla, oli lasten kanssa helppo olla. Fakta oli kuitenkin se, että jonkun ohjaajan oli aina valmisteltava seuraavaa pelihetkeä, satuhetkeä tai aktiviteettia, mikä jätti kaksi ohjaajaa 15 lapsen kanssa. Apu olisi näissä tilanteissa ollut tarpeen. Onneksi leirin vastuuohjaaja Sade pääsi toimistostaan ensimmäisen viikon aikana auttamaan, mutta toinen viikko hoidettiin täysin kolmen ohjaajan voimin.

Työntekijöiden määrällä oli selkeä vaikutus myös työaikaan. Ohjaajien tuli olla paikalla jo aamu seitsemän jälkeen valmistelemassa päivää, kun leiriläiset saapuivat kahdeksaksi paikalle. Leiriläiset lähtivät kotiin neljältä iltapäivällä, minkä jälkeen ohjaajat jäivät siistimään paikkoja, ja keräämään tavaroita seuraavaa päivää varten. Useamman ohjaajan voimin, olisi työvuoroja voitu jakaa mahdollisesti aamu- ja iltavuoroihin. Kolmen ohjaajan voimin leiri työllisti ohjaajia päivittäin jopa 10 tuntia.

Leirien aikana huomasimme siis valmistelun ja suunnittelun tärkeyden. Leirin ohjaaminen oli tuplasti helpompaa toisella viikolla, kun leikkejä ja pelihetkiä oli saatu ”kokeilla” jo ensimmäisen viikon aikana. Huomasimme jälleen sanonnan ”hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty” paikkaansa pitävyyden. Työt olisi voinut jakaa selkeämmin, ja jokainen olisi pitänyt huolen omista tehtävistään. Ensimmäisen leiriviikon aikana tehtävänjaot olivat sekaisin, mikä vaikeutti tilanteissa improvisoimista.

Ennen leirejä saimme perehdytyksen leiritehtäviin, mikä helpotti selkeästi leirin kulun suunnittelua ja toteutusta. Kuulimme seikkoja edellisiltä vuosilta, ja osasimme näin ollen varautua haastaviin tilanteisiin. Saimme hyvän tietopaketin, josta löytyisi vastaukset hätätilanteissa. Lisäksi saimme linkkejä hyviin teksteihin, joista oli apua leirin suunnittelussa.

Leirillä jaksamista vei eteenpäin reippaat ohjaajakaverit, jotka olivat päämäärätietoisia ja omasivat hyvät improvisaatiotaidot. Mikäli jokin pelihetki tai muu tilanne ei mennytkään suunnitelmien mukaan, ohjaajilla oli hyvä leikkipankki josta taikoa tekemistä lapsille. Ohjaajatoverini osasivat käsitellä lapsia, ja oli huikeaa seurata heitä ja oppia itse samalla.

Leirin alussa ohjaajien tuli tasapainoilla lapsiin tutustumisen, ja omien voimavarojen säästelemisen välillä. Ohjaajien ei kannattanut lähteä mukaan jokaiseen pyydettyyn leikkiin tai peliin, jotta koko leiriviikko sujuisi hyvällä energialla. Silti ohjaajien tuli ja he halusivatkin tutustua lapsiin, joten ”ei”:n sanominen oli paikoittain hankalaa. Jaksamista vei eteenpäin myös positiivinen asenne: mikäli nautit lasten kanssa touhuamisesta, näit heidän mahtavat, kehittyvät persoonansa ja ymmärsit heidän huumoriaan, työn tekeminen oli nautinnollista. Vaikeiden hetkien koittaessa tulee ymmärtää, että lapset ovat lapsia ja me autamme heitä kasvamaan ja kehittymään.

Ensi vuoden leirien ohjaajille summaisin tärkeäksi seuraavat asiat:

– Suunnitelkaa leiri hyvin, ja jakakaa työtehtävät selkeästi.

– Keksikää pelihetkiin ylimääräisiä leikkejä, ja uskaltakaa improvisoida.

– Asettakaa yhteiset säännöt, ja pysykää niissä. Säännöt koskevat myös ohjaajia.

– Uskalla sanoa ei, mutta muista myös lähteä mukaan leikkiin. Lapset nauttivat, kun ohjaaja hassuttelee ja on mukana peleissä. Älä kuitenkaan osallistu oman jaksamisesi kustannuksella.

– Nauti lasten seurasta! Lapset ovat vilpittömiä pieniä ihmisiä, jota aikuisuus ei ole vielä karaistanut. He muistuttavat meitä tärkeistä asioista, jotka aikuisilta ovat saattaneet unohtua. Kunhan vain kuuntelet. 😊

– Kaisa R.

#Lapset #liikkuvakoulu #liikunta #varhaiskasvatus

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi