Opinnollistaminen Myötätuulen kautta – millaista oli järjestää kaksi vesijumppamaratonia?

Järjestin Myötätuulen kautta Kaukaveden kanssa yhteistyössä kaksi vesijumppamaratonia ja opinnollistin samalla vesijumppakurssin. Olin siis ammattikorkeakoulun puolelta vastuussa tapahtumien järjestämisestä, markkinoinnista, aikataulutuksesta ja muista järjestelyyn liittyvistä asioista. Työskentelin yhteistyössä Kaukaveden vastaavan uimavalvojan kanssa. Tässä postauksessa kerron, millaista vesijumppatapahtumien järjestäminen ja organisointi oli.  Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä niin, että olen itse päävastuullisena, joten tämä oli aivan uusi kokemus.

Suunnittelupalaverissa ohjaavan opettajan kanssa kävimme läpi asioita, joita tapahtumien järjestämiseen liittyi. Sain Kaukaveden yhteyshenkilön yhteystiedot sekä nipun kysymyksiä ja selvitettäviä asioita, joita kävisimme palaverissa yhteyshenkilön kanssa läpi. Seuraavaksi sovin palaverin Kaukaveteen, jossa kävimme läpi käytännön asioita tapahtumiin liittyen: milloin tapahtumapäivät ovat, moneltako tapahtumat alkavat ja päättyvät, minkä ikäisiä asiakkaita tapahtumiin tulee osallistumaan, ovatko Kaukaveden välineet ja musiikki ohjaajien käytettävissä ja niin edelleen. Sovimme aikatauluista ja ohjaajaryhmien perehdytyskäynneistä sekä markkinoinnin hoitamisesta.

Seuraavaksi pidin tapahtumassa ohjaaville, eli ALK16S-ryhmän liikunnanohjaajaopiskelijoille, infon tapahtumista. Infossa kerroin vastuualueet tapahtuman järjestämistä varten sekä kävin läpi ohjaukseen liittyviä käytännön asioita, kuten musiikki, välineet, altaat ja äänentoistolaitteet. Ennen esitystä tein myös aikataulut molempien tapahtumapäivien kulusta, joista ohjaajat saivat valita haluamansa ohjauksen. Tapahtumapäivien aikataulun suunnittelemisessa täytyi ottaa huomioon ohjaajien määrä, käytettävissä olevat altaat, ohjattavan jumpan pituus ja rasitustaso sekä peräkkäisten jumppien sopivuus päivän kulkuun. Muutamaa viikkoa ennen tapahtumia suunnittelin vielä mainoksen, joka tuli Kaukaveden nettisivuille ja aulaan esille. Ennen tapahtumapäiviä molemmat ohjaajaryhmät kävivät vielä tutustumassa Kaukavedessä ohjauksessa tarvittaviin välineisiin ja saamassa viime hetken vinkkejä ohjauksia varten.

Vesijumppamaratonien mainos


Itse tapahtumapäivät sujuivat oikein mallikkaasti. Kaikki ohjaajat olivat ajoissa paikalla ja ohjaukset sujuivat hyvin. Asiakkaitakin riitti molemmille päiville jokaiseen jumppaan, useammassa ohjauksessa aivan altaan täydeltä.

Opin projektin aikana tapahtumien järjestämisestä paljon lisää. Haasteellista oli muun muassa se, kuinka piti olla vastuussa monesta asiasta yhtä aikaa ja sovittaa eri ihmisten ja eri ryhmien aikatauluja yhteen. Välillä oli pakko tehdä kompromisseja, mutta niiltä ei työelämässä, opiskelussa tai elämässä yleensäkään voi välttyä. Liikunnanohjaajana tulen varmasti työni puolesta järjestämään tapahtumia jatkossakin, joten tämä oli hyvää harjoitusta sitä varten.

-Matias

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi