Opiskelijatarina: Iikan valmennusosaaminen syventyi Kajaanin Junnu HokissaPääsin syventävään harjoitteluun Kajaanin Junnu Hokkiin. Oma jääkiekkotausta pelaajana sekä kiinnostus jääkiekkojunioreiden valmentamista kohtaan vei minut ennestään tuttuun seuraan harjoitteluun. Tein harjoittelun aikana opinnäytetyötä 10 - 14-vuotiaiden jääkiekkojunioreiden lajitaitojen valmentamiseen liittyen. Harjoittelussa pääsin soveltamaan opinnäytetyön tekemisessä syntyneitä ajatuksia ja ideoita käytännön valmennukseen. Suoritin harjoittelun tarkoituksella hieman kevyemmällä tahdilla, että ehdin paneutua myös muihin opintojaksoihin lukukauden aikana. Tein harjoittelun 30.9.2020-31.5.2021.


Päätehtäviäni Junnu Hokissa olivat toimia valmennuspäällikön apuna toisen asteen akatemian jääharjoituksissa, taitovalmentajan apuna yläkouluakatemian jääharjoituksissa, apuohjaajana U8 ikäluokan harjoituksissa sekä Tähtiseurahankkeeseen liittyvän toimintakäsikirjan kokoaminen yhdessä seuran työntekijöiden kanssa. Toisen asteen akatemian jääharjoituksissa vastasin puolustajille suunnattujen osioiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Arvioimme ja analysoimme harjoituksia yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Yläkouluakatemian jääharjoituksia pidin taitovalmentajan ollessa estynyt, muuten olin apuvalmentajana jäällä. U8 ikäluokan ohjaamiseen kuului rastin pitäminen harjoituksissa.


Harjoittelun aikana valmensin tarvittaessa muitakin ikäluokkia ja sain hyvän käsityksen, miten eri ikäisten junioreiden valmentaminen eroaa toisistaan. Harjoittelun edetessä toimin yhtenä vastuuohjaajana Junnu Hokin järjestämällä joulun välipäivien Teholeirillä. Pääsin myös joihinkin peleihin valmentamaan Junnu Hokin U13 ikäluokkaa. Loppukeväällä vedin kerran viikossa tuleville U11 ja U12 ikäluokille yhteiset oheis- ja jääharjoitukset.


Harjoittelun kautta pääsin osallistumaan Suomen Jääkiekkoliiton pitämiin juniorivalmentajille suunnattuihin koulutuksiin sekä Kainuun Liikunnan järjestämään Valmennuksen osaamisen kehittämisen -koulutussarjaan, joka pidettiin Kajaanin urheilukampuksen valmentajille. Jääkiekkoliiton koulutuksista sain uusia ajatuksia valmennukseen liittyen. Pääsin soveltamaan Jääkiekkoliiton koulutuksissa läpikäytyjä asioita jääharjoituksissa. Kainuun Liikunnan järjestämissä koulutuksissa pääsin tutustumaan Kajaanin Urheilukampuksen muiden lajien valmentajiin sekä heidän toimintatapoihinsa.


Kokonaisuudessaan harjoittelu oli erittäin antoisa kokemus. Asetin harjoittelulle paljon tavoitteita ja kokeilin harjoittelussa erilaisia toimintatapoja valmennettavien kanssa. Mielestäni harjoittelulle asettamani tavoitteet täyttyivät melko hyvin. Kehityin valmentajana ja ohjaajana harjoittelun aikana. Harjoittelu yhdessä muiden opintojaksojen kanssa paransi samalla itsetuntemustani. Nyt tiedän entistä paremmin omat vahvuuteni ja kehityskohteeni valmentajana. Yhteistyö Junnu Hokin kanssa jatkuu kesän Tsemppileirillä ohjaajan roolissa.
Teksti ja kuvat: Iikka Törnvall, ALK18S