top of page

Opiskelijatarina: Oppeja ja koppeja kuntoutustoiminnasta liikunnanohjaajan uralle
Lue Ellin tarina työelämässä oppimisesta harjoittelun aikana


Suoritan tällä hetkellä syventävää harjoitteluani Oulussa Medifamilialla, joka on osa Coronariaa. Medifamilia tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluita lapsiperheille ja aikuisille. Olen mukana pääasiassa aikuisten kuntoutuksen tiimissä, joka toteuttaa kelan moniammatillista yksilökuntoutusta tules- reumasairaille. Harjoittelun aikana pääsen kurkistamaan myös lasten kuntoutustoimintaa. Medifamilian moniammatilliseen tiimiin kuuluu muun muassa fysioterapeutteja, psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, toimintaterapeutti ja sosionomi.Liikunnanohjaajan työtä moniammatillisesti


Työharjoitteluun hakiessani tiedostin jo valmiiksi, että moniammatillinen kuntoutustoiminta ei ole suoraan liikunnanohjaajan työtä, mutta halusin parantaa ammattitaitoani myös tällä kuntoutumisen osa-alueella, joten siksi hain harjoitteluun Medifamilialle. Kuntoutustoiminta kiinnosti minua, koska olen työskennellyt jo ennen AMK-opintojani liikunta-alalla ja työskentelen tälläkin hetkellä liikunnan ohjauksen parissa, joten perinteinen liikunnan- ja ryhmänohjaaminen minulle on jo niin tuttua, että halusin kokeilla jotain erilaista. Onkin ollut todella mielenkiintoista päästä seuraamaan kuntoutustoimintaa ja tutustumaan useisiin eri lähtökohdista tuleviin kuntoutujiin sekä tähän ammattitaitoiseen moniammatilliseen tiimiin. Tänne Oulun Medifamilialle hakeutuvat kuntoutujat ovat lähtökohtaisesti sellaisia henkilöitä, joilla on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus tai pitkäaikainen kiputila. Tämän lisäksi kuntoutujalla voi olla myös tarve päästä esimerkiksi ravitsemusterapeutin, psykologin tai sosionomin puheille, jotka auttavat arjessa selviytymisessä.


Harjoittelussa pääsin työskentelemään osana moniammatillista tiimiä ja päätehtäviäni oli ohjata kuntoutujille sopivia fyysisiä aktivointiosuuksia kuten tasapainotehtäviä, kevyttä spinning-pyöräkokeilua, vesijumppaa, kehonhuoltoa ja yksilöohjausta kuntosalilla. Pääsin pitämään kuntoutujille myös terveysliikuntaluentoja ja olemaan mukana kuntoutujan viikossa eri tavoilla. Lisäksi suurin osa ajasta meni myös kehitystehtävän parissa eli Medifamilian somemarkkinoinnin parantamisessa ja someaktiivisuuden lisäämisessä. Tärkeää kehittämistehtävässäni oli esitellä Kempeleen uusia tiloja, joissa Oulun Medifamilia toimii Kylpylähotelli Edenin ollessa remontissa. Harjoittelun aikana pääsin mukaan myös fysioterapeutin yksilöajoille, jossa tehtiin kuntoutujalle haastattelu ja erilaisia liikkuvuustestejä riippuen kuntoutujan lähtökohdista ja kunnosta. Harjoittelussa olin mukana myös ravitsemusterapeutin, uniergonomian ja kipua käsittelevillä luennoilla. Teimme kuntoutujien kanssa myös retkiä Oulun tiedekeskus Tietomaahan ja luontokohteisiin muun muassa Kiimingin Koitelinkoskelle.Liikunnanohjausta yksilöllisistä lähtökohdista


Harjoittelun aikana olen saanut valtavan kokemuksen soveltavasta liikunnasta ja pitkäaikaisen kivun kanssa elävien ihmisten arjesta ja elämästä. Lisäksi opin vielä paremmin huomioimaan liikuntarajoitteet liikuntasuunnittelussa. Asetin harjoittelulle tavoitteiksi etenkin sen, että opin näkemään tules-kuntoutujan näkökulmasta liikunnan merkityksen. Halusin oppia myös tarjoamaan erilaisia liikunnallisia vaihtoehtoja eri vaivat silmällä pitäen, oppia rohkaisemaan ihmisiä liikkumaan kivun sallimissa rajoissa ja kuuntelemaan ja kohtaamaan kuntoutuja yksilöllisesti myös ryhmässä. Erityisesti jo silloin kun harjoitteluun hain, pidin omana henkilökohtaisena tavoitteenani sitä, että minä tulisin paremmaksi liikunnanohjaajaksi ja pystyn tulevaisuudessa huomioimaan erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset ja heidän tarpeensa paremmin. Kokonaisuudessaan harjoittelu on ollut myös tähän asti oikein mukana kokemus ja on myös mahtava olla mukana osa työyhteisöä, jossa näkyy tasavertaisuus ja toisten arvostaminen sekä hyvä ilmapiiri.


Liikunnanohjaaja Elli Takalo, ALM19K

bottom of page