Oppimiskokemuksia

Hei taas!

Näin harjoittelun jälkeen on hyvä palata tarkastelemaan, miten omien tavoitteiden saavuttaminen toteutui ja miten kaikki kokonaisuudessa onnistui. Harjoittelun alkaessa asetin neljä tavoitetta itselleni. Halusin kehittää ohjaustaitojani erilaisille asiakasryhmille vahvistaen pedagogista ja liikuntadidaktista osaamistani sekä tätä kautta myös asiakkaiden yksilöllistä huomioimista, sillä jokaiselle tulisi aina löytyä omalle (kehitys)tasolleen sopivaa sekä haastavaa toimintaa. Tämä on yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä. Jokainen meistä voi kuvitella minkälaisen toiminnan hyvänsä, jonka ollessa liian helppo tai aivan liian vaikea, se jättää ikävän mielen ilman onnistumisenkokemusta. Tämä ei koske pelkästään lapsia ja nuoria, vaan asiakkaita koko elinkaarelta. Tähän liittyen toivoin samalla kehittäväni kykyäni soveltaa ja muokata mahdollisesti jopa lennosta tuntien etenemistä sekä sisältöä. Kolmantena halusin keskittyä liikuntaosaamisen syventämiseen käytännön kautta, sillä ohjauskokonaisuuksien hallinta on haastava kokonaisuus.

Vaikka työharjoitteluni painottui enemmän ohjaamisen puolelle, valitsin myös tavoitteen, joka ei koske suoraan ohjaamista. Tämä oli liikunta-alan hallintopuoleen tutustuminen Myötätuulessa ja tätä kautta liikunnan aseman ymmärtäminen yhteiskunnassa tarjomimme, järjestämiemme sekä markkinoimiemme palveluiden kautta. Tähän kuului oleellisesti myös lastenleirien arviointi ja kehitysideointi seuraavalle vuodelle.

Työharjoitteluni oli siis vain noin puolet siitä, mitä sen pitää olla, koska teen sen kahdessa osassa. Vaikka harjoitteluni oli ajallisesti lyhyt, se oli sitäkin tiiviimpi kokonaisuus. Ennen kesäleirien alkamista, meillä oli ohjaajaporukan kanssa hyvin aikaa työnjakoon, suunnitteluun sekä kaikkien tarpeellisten välineiden hankkimiseen. Ennen kuin aloitimme tuntisuunnitelmien tekemisen ja välinelistan tekemisen en osannut arvata, kuinka paljon hommaa valmistelussa todella on. Vaikka jokaisella oli omat tuntinsa pidettävänä, on tärkeää että koko porukka on ajan tasalla tällaisissa projekteissa, sillä vastaan voi tulla (ja tulikin) tilanteita, joissa voi joutua astumaan hetkeksi toisen ohjaajan saappaisiin. Tällöin huomaa myös, kuinka tärkeää on, että tuntisuunnitelmat on kirjoitettu niin selkeästi, että kuka tahansa voi tunnin vetää! Erittäin selkeäksi kävi myös, että huolella suunniteltu ja valmisteltu on puoliksi tehty, sillä sen jälkeen pystyy keskittymään 100%:sesti itse ohjaamiseen. Projektien sunnittelun ja valmistelun osalta sain valtavasti kokemuspohjaa ja tunnen olevani paljon varmempi, mikäli vastaan tarjoutuu tulevaisuudessa tilaisuus järjestää tai suunnitella jonkinlaisia projekteja. Asiakastryhmämme molemmilla lastenleireillä olivat erilaisia niin ryhmädynamiikan puolesta kuin yksilötasolla. Perhetapahtumat puolestaan olivat aivan erilaisia, kuin lastenleirit, sillä ohjaustilanteessa on otettava huomioon myös vanhemmat. Tämän kautta koen myös, että ohjaustaitojeni lisäksi myös asiakkaiden yksilöllinen huomioiminen kehittyi huomattavasti. Enemmän mahdollisesti jopa perhetapahtumien osalla tapahtui kehitystä, sillä ne ovat olleet pidemmän aikaa vieraampi osa-alue. Perhetapahtumia oli siis kaksi ja molemmat olivat erilaisia. Ensimmäinen oli koko perheen liikenneturvallisuuspäivä ja toinen kesäpelmis luontoteemalla. Tapahtumat olivat onnistuneita ja lasten eläytyminen esimerkiksi luonnosta kerättävien hajujen etsintään oli hienoa! Itsekin yllätyin kuinka paljon erilaisia tuoksuja metsästä löytyy kun lasten kanssa haistelimme ja vertailimme tuotoksia.

Liikuntaosaamisen syventäminen täyttyi myös osittain käytännönläheisen tekemisen ansiosta, mutta kehittyy varmasti vielä paljon lisää tulevien harjoitteluiden tarjoamien haasteiden kautta. Osittain lapset olivat asiakkaina tuttu aikaisemman koulutuksen kautta, mutta sisältö leirillä toi siihenkin uuden ulottuvuuden. Aion pyrkiä keskittymään tulevissa harjoitteluissa lisää vieraampiin asiakaskenttiin, jotta saisin mahdollisimman paljon kokemusta erilaisista asiakasryhmistä. Esimerkiksi iäkkäät, kehitysvammaiset, vauvajumppa, työikäiset ja ukkojumppa ovat asiakasryhmät, jotka eivät ole tutuimmasta päästä. Myötätuuli tarjoaa myös mahdollisuuksia näidenkin asiakasryhmien pariin, joten harkitsen vahvasti harjoittelun toisen osankin suorittamista siellä. Kokonaisuudessaan harjoittelu oli erittäin onnistunut ja Myötätuuli oivallinen ympäristö sen toteuttamiseen! Ympärillä oli motivoituneita ja ahkeria ohjaajia erilaisine vahvuuksineen ja kokemuksineen, joten vertaisilta oppiminen oli myös yksi hieno lisä harjoittelussa.

Hyvää alkusyksyä toivottaa Laura

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi