Palaute ja siihen reagointi

Korkeakoululiikuntaa kehittäessämme palaute on todella tärkeää, sillä pyrimme tarjoamaan mahdollisimman käyttäjäläheisiä matalan kynnyksen palveluita. Syyslukukauden päätteeksi keräsimme palautekyselyä, johon saimmekin mukavan määrän vastauksia, joista nousi esille tärkeitä asioita jotka ovat auttaneet meitä eteenpäin toiminnan suunnittelussa ja kehitystyössä.

Palautteen myötä olemme huomanneet esimerkiksi, kuinka pieni osa tekemästämme työstä itseasiassa näkyykään asiakkaille ja tämä on yksi syy siihen, että kaikki eivät myöskään ymmärrä mm. meidän hinnoitteluamme. Pyytämällämme lukukausi- ja lukuvuosihinnoilla asiakkaat pyytävät ja toivovat paljon enemmän kuin mitä pystymme tarjoamaan.

On ollut tärkeää ymmärtää, että asiakas ei näe koko prosessia, joten meidän täytyy selittää ja avata asioita todella tarkasti markkinoinnissamme ja viestinnässämme – näin palvelut saataisiin mahdollisimman toimivaksi kaikkien kannalta. On tärkeää, että asiakas ymmärtää, mitä hän ostaa ja mitä palveluita ja etuja hän tuotteellamme saa.

Palautteen perusteella tälle keväälle tekemiämme muutoksia ja toimia ovat olleet muun muassa seuraavat:

  1. Aloitimme viikkosähköpostin lähettämisen maanantaisin kaikille opiskelijoille ja henkilöstölle tiedoksi. Näin saadaan ajankohtainen info kyseisen viikon tapahtumista ja mahdollisista muutoksista välitettyä kaikille. Olemme myös selkeyttäneet markkinointia yleisesti ja pyrkineet käyttämään yhä useampia kanavia jotta tavoittaisimme mahdollisimman suuren osan opiskelijoista.

  2. Toivottiin aloittelijoiden kursseja, joten sellaiset järjestettiin sekä lentopallon että kuntosaliharjoittelun parissa. Nämä kurssit olivat myös maksuttomia, eli pyrittiin tuomaan toiminta mahdollisimman lähelle kaikkia opiskelijoita.

  3. Desinfiointiaineiden/puhdistuspyyhkeiden hankkiminen liikuntatiloihin.

  4. Erillisten henkilökunnan kuntosalivuorojen poistaminen, eli kaikki vuorot yhteisiä opiskelijoille ja henkilöstölle lukuunottamatta Myötätuulen varattuja vuoroja.

  5. Olemme järjestäneet ilmaisia teematreenejä ja tapahtumia, sillä maksullisuudesta heräsi melko paljon hämmennystä ja harmia. Näin pyrimme tekemään toimintaamme tutuksi.

Maksullisuuden syistä ja perusteluista on tullut meille paljon kysymyksiä. Monet ovat halunneet tietää mistä hinta koostuu, joten päätimme avata tätä teille hieman.

Yrityksen toiminnan eteen tekee töitä kaksi liikunnanohjaajaopiskelijaa omien opintojensa ohella. Teemme työtä keskimäärin 10-15h viikoittain, eli työtunteja kertyy kuukaudessa melkoinen määrä. Kaikki tämä työ ei luonnollisesti näy asiakkaillemme, eli KAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Työtunnit kuluvat kuitenkin paljon muuhunkin kuin ryhmäliikuntatuntien ohjaamiseen ja suunnitteluun, jotka ovat luonnollisesti näkyvin osa toimintaamme.

Seuraamme ja muokkaamme kalentereita ajankohtaisiksi, käymme jatkuvaa viestintää KAMKin sisäisesti esimerkiksi tilavarausten muutoksista sekä välineiden hankinnoista sekä tiedotamme muutoksista ja tulevista tunneista sekä tapahtumista ulospäin teille. Huolehdimme myös liikuntatilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä parhaamme mukaan. Tässä asiassa yhteisvastuullinen tekijä on kuitenkin suuri, sillä kahden naisen voimin tiloista on hyvin haastavaa pitää niin hyvää huolta kuin olisi tarpeen.

Työtä siis riittää toiminnan taustalla ja meillä on jatkuvasti tehtävälistallamme uusia kehitettäviä asioita. Kaikkeen palautteeseen emme ehdi vastaamaan nopealla aikajänteellä, sillä ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toimiessa prosessit ovat varsin hitaita. Työmme on kuitenkin pitkäjänteistä ja lopulta saamme varmasti myös teille näkyviä tuloksia.

Tsekkaa linkit ja pysy ajan tasalla: 

Nettisivut Facebook Instagram

Ota yhteyttä:

KAMK Sports / Ronja ja Tanja kamksports@kamk.fi

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi