Seniori-ikäisten liikunta

UKK-instituutin mukaan seniori-ikäisten (yli 65-vuotiaat) liikuntasuositus ei eroa juurikaan työikäisten (18-64) suosituksesta. Seniori-iällä korostetaan kuitenkin lihaskunnon ja notkeuden sekä tasapainon kehittymistä ja ylläpitämistä. Liikunnan fyysisten hyötyjen lisäksi liikunta tukee myös sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Esimerkiksi ryhmäliikuntatunneilla liikutaan yhdessä ja luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Seniorit eivät liiku tarpeeksi

Vaikka liikunnalla on lukemattomia terveyshyötyjä, niin kaikki eivät niitä kuitenkaan hyödynnä. Ikääntyvillä saattaa olla monta syytä miksi ei pysty liikkumaan, mutta joskus syyt saattavat olla omasta tahdosta kiinni. Monet ikääntyvät kokevat usein, että liikunta ei sovi heille oman ikänsä sekä kuntonsa takia. Toisinaan kiputilat, motivaation sekä tiedon puute ja harhaluulot, ettei liikunta sovi ikääntyville, vaikuttavat negatiivisesti liikunnan harrastamiseen.

Psyykkisten syiden lisäksi ympäristö ja yhteiskunnalliset tekijät voivat myös osaltaan vaikuttaa liikunnan harrastamattomuuteen. Liikuntapaikkojen sijainnit voivat olla kaukana tai ne voivat puuttua kokonaan. Varsinkin talvisin voi olla liukasta ja sääolosuhteen ovat hankalia, niin silloin osa ei edes uskalla lähteä kohti liikuntapaikkaa. Onneksi kuitenkin, monilla paikkakunnilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa senioriliikuntaa ja liikuntapaikat ovat lähellä asutuksia.

Senioriliikunta

Jos et halua liikkua yksin tai tietämättömyys kalvaa, on seniorijumpat loistava valinta lähteä liikkumaan. Senioriliikunnassa on otettu huomioon ikäryhmien tarpeet ja ne tukevat ikääntyvien fyysistä toimintakykyä ja arjessa jaksamista. Seniorijumpat ovat myös oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Meillä Myötätuulessa tarjotaan erilaisia ryhmäliikuntatunteja seniori-ikäisille. Tarjolla on esimerkiksi Seniorilavis eli lavatanssijumppaa, SeniorSports -jumppaa vaihtuvilla teemoilla sekä seniorinaisille tarkoitettu Soikkari. Tervetuloa liikkumaan! Lue täältä lisää senioriryhmistämme.

Kuinka paljon senioreiden pitäisi liikkua?

Alla olevassa kuvassa selviää viikoittainen terveysliikunnan suositus 65-vuotta täyttäneille. Suosituksessa kestävyysliikunnan lisäksi korostetaan lihasvoimaa kehittävän harjoittelun tärkeyttä ikääntyville. Tasapainoa ja ketteryyttä harjoittava liikunta parantaa liikkumisvarmuutta, ylläpitää toimintakykyä ja ehkäisee kaatumisen riskiä.


– Terveisin Kim ja Mikael

Pohjana blogikirjoitukseen käytetty UKK-instituutin sivuja.

UKK-instituutti 2010. Liikuntapiirakka. Luettavissa: http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi