Tauota työtäsi – jaksat paremmin!

Työturvallisuuslaissa on määrätty seuraavasti: “Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.” (Työturvallisuuslaki 31§)

Jokaisella meillä on oikeus taukoihin työmme lomassa eikä pelkästään lain vuoksi. Työn tauottaminen, lepo ja toki myös säännöllinen ruokailu ovat välttämättömiä terveytemme ja työssä jaksamisemme kannalta. Työnantajalla on velvollisuus järjestää työt niin, että jokainen työntekijä pääsee tauolle, mutta osin vastuu kuuluu myös sinulle itsellesi. Pidä huoli siitä, että saat taukosi pidettyä.

Jokainen meistä tarvitsee hengähdystaukoja työstä, olipa työmme sitten tarkkaa keskittymistä tai fyysisesti raskasta. Kukaan muu ei tunnista sinun omia voimavarojasi eikä rajojasi kuin sinä itse. Muista pitää taukoja riittävän usein. Jos keräät taukoja työpäivän loppuun päästäksesi aikaisemmin töistä tai pidät taukoja pelkästään lounastunnin yhteydessä, et saa samaa hyötyä irti kuin siitä, että pidät taukoja pitkin päivää.

Muista, että tauon ei välttämättä tarvitse aina olla edes kovin pitkä. Jopa minuutin tai kahden tauko on hyväksi. Voit hörpätä vettä, kävellä, venytellä tai ihan vain rentoutua hetki silmät suljettuina. Varsinkin istumatyöläisen olisi tärkeää tauottaa istumista kerran tunnissa vaikkapa nousemalla seisomaan. Jos työsi on seisomatyötä, niin anna jalkojen levätä välillä. Tärkeintä on kuitenkin se, että teet tauolla jotain muuta kuin mitä teet työssäsi.

Tässä Eteran listaamia syitä levähtää:

Jaksaminen – Hengähdystauko auttaa palautumaan rasituksesta

Keskittyminen ja työteho – Taukojen pitäminen parantaa keskittymistä ja lisää työtehoa.

Työturvallisuus – Kun keskittyminen ei herpaannu, tapaturmariski pienenee.

Ergonomia – Liikkumattomuus, yksipuoliset liikkeet ja pitkä yhtäjaksoinen kuormitus haittaavat fyysistä toimintakykyä.

Luovuus -Irtautuminen työstä ja työn tarkastelu etäämmältä auttaa näkemään asioita eri tavoin.

Tässä muutama idea työn tauottamiseen:Videot: Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat, Myötätuulen harjoittelijat

– Pidä huolta itsestäsi! Terveisin Hanne-Mari 🙂

Lähteet: Finlex. Työturvallisuuslaki. Työn tauottaminen. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Eteran nettisivut. http://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Tyokalupakki/Yksilon_hyvinvointi/Tyo_tauottaminen_huokoistaminen.pdf

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi