top of page

Työelämäyhteistyö: CSE Entertainment


“Kajaani on maailman paras paikka liikunta-alan peliyritykselle”

CSE Entertainment on kajaanilainen liikuntapeliyritys, jonka tavoitteena on tuottaa liikunnan iloa ympäri maailmaa, iästä, sukupuolesta tai liikuntakyvystä riippumatta. CSE Entertainment on maailmanluokan kehittäjä hyvinvointia edistävissä liikuntapeleissä, ja sen tuotteita ovat esimerkiksi iWall, runBEAT ja rehabWall, joita löytyy myös KAMKin kampukselta. Yritys sai alkunsa KAMKissa, ja yhteistyötä tehdään edelleen. Monialainen yhteistyö KAMKin ja Kainuun ammattiopiston kanssa on yrityksen kannalta merkittävää, ja se on yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia yritys aikoo pysyä Kajaanissa, huolimatta maailmanlaajuisesta kasvusta ja markkinasta, kehitysjohtaja Kaisa Ottavainen-Nurkkala kertoo.

Kaisa Ottavainen-Nurkkala on toinen yrittäjistä, ja hänen päätehtävänään on yrityksen sisäiset kehityshankkeet sekä talousasiat. Hän toimii myös yhteyshenkilönä ja linkkinä oppilaitosten ja yrityksen välillä. Yrityksessä tehdään tällä hetkellä töitä 16 henkilön työyhteisön voimin, ja myös yritykseen tulevat opiskelijat otetaan osaksi tiivistä työyhteisöä. “Tavoitteena ja toiveenamme on, että työharjoitteluun tulevat opiskelijat jatkavat harjoittelun jälkeen työntekijöinä”, Ottavainen-Nurkkala paljastaa.


Liikuntateknologiaa kehittämässä

Yhteistyötä KAMKin kanssa tehdään monialaisesti ja laajasti. KAMKin opiskelijat voivat päästä esimerkiksi mukaan tuotekehitykseen ja testaukseen, joka tehdään usein salassa. Tuotekehitystä tehdään esimerkiksi erilaisten hankkeiden parissa. “Opiskelijat tuovat tuotekehitykseen uusia näkökulmia sekä ideoita”, kehitysjohtaja kiittelee. Hankkeiden lisäksi yhteistyötä tehdään myös opintojen toteuttamisessa. Esimerkiksi liikunnanohjaajan opintoihin kuuluvat exergaming –opinnot toteutetaan yhteistyössä CSE Entertainmentin kanssa.

Opinnäytetyön tai harjoittelun suorittaminen yrityksessä on myös mahdollista. Liikuntapeliyrityksessä opiskelijat pääsevät tutustumaan liikuntateknologiaan, tuotekehitykseen sekä palvelumuotoiluun. Myös kansainvälisiin teemoihin on mahdollista päästä tutustumaan. CSE Entertainment toimii uudella ja nopeasti kehittyvällä liikuntapelialalla, ja menestyäkseen on kehitettävä ja ideoitava jatkuvasti uutta. Myös harjoittelijalta vaaditaan vahvaa oppimishalua ja motivaatiota. “Harjoitteluun hakiessa opiskelijan on todistettava aktiivisuutensa ja luovuutensa sekä sen, että on kiinnostunut kehittymään liikuntateknologian parissa”, Kaisa Ottavainen-Nurkkala ohjeistaa.

Yhteistyö KAMKin kanssa on sujunut hyvin, ja kiitosta saavat etenkin pitkät harjoittelut sekä KAMKin yritysmyönteinen asenne. “Pitkät harjoittelut mahdollistavat molemminpuolisen sitoutumisen harjoitteluun. Yrityksemme kannalta on olennaista olla lähellä uutta osaamista, ja on hienoa kehittää yhteistyötä KAMKin kanssa”, kehitysjohtaja summaa.Viestintätaidot suuressa roolissa

Vahvan liikuntateknologian kiinnostuksen lisäksi yritykseen työllistyvältä liikunnanohjaajalta vaaditaan etenkin viestinnällistä osaamista. CSE Entertainmentin liikunnanohjaajat tekevät yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jolloin tarvitaan sekä hyviä suullisia että kirjallisia viestintätaitoja. Asiakkaat tarvitsevat Ottavainen-Nurkkalan mukaan tukea tuotteiden mahdollisimman monipuoliseen käyttöön, ja on tärkeä tunnistaa, mihin erilaiset asiakkaat voivat hyödyntää yrityksen tuotteita mahdollisimman tehokkaasti.

CSE Entertainmentin kehitystä ja maailmanlaajuista kasvua voi seurata yrityksen kotisivuilta sekä sosiaalisessa mediassa. Kehitysjohtaja Ottavainen-Nurkkalalla on myös terveiset KAMKin opiskelijoille: “Ole avoimin mielin ja kokeile opintojen aikana erilaisia asioita, tuo itseäsi rohkeasti esille ja verkostoidu.”


Teksti: Jenni Humalajoki, ASL18s

Kuva: Kaisa Ottavainen-Nurkkala/CSE Entertainment


Kiinnostuitko? Lue lisää:

cse.fitness

CSE Entertainment - Facebook

CSE Entertainment - Instagram

CSE Entertainment - YouTube

CSE Entertainment - LinkedIn

bottom of page