top of page

Työelämäyhteistyö: Kainuun Liikunta


Kainuun Liikunta: Kunnon tekemistä liikunnan ja urheilun parissa

Kainuun Liikunta ry on liikunnan aluejärjestö, joka kehittää liikunnan ja urheilun elinvoimaisuutta koko Kainuun maakunnassa. Tavoitteena on lisätä kaikkien kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla, toiminnanjohtaja Teemu Takalo tiivistää. Kainuun Liikunnalta löytyy toimintaa kaikenikäisille liikkujille ja urheilijoille erilaisten palveluiden, koulutusten ja tapahtumien muodossa. Kainuun Liikunta tarjoaa esimerkiksi hyvinvointimittauksia, työhyvinvointipalveluita sekä koulutuksia niin koulu- kuin seuramaailman toimijoille. Tapahtumat ovat merkittävä osa aluejärjestön toimintaa, ja esimerkiksi vuosittain järjestettävät Vuokatti hiihto, Lost In Kainuu Adventure Race sekä Kainuun Urheilugaala ovat Kainuun Liikunnan järjestämiä tapahtumia. Yhteistyötä liikunnan parissa tehdään kuntien, urheiluseurojen ja liikuntaa edistävien toimijoiden kanssa.


Teemu Takalo toimii Kainuun Liikunnan toiminnanjohtajana, ja hänen vastuullaan on päivittäinen toiminnan johtaminen strategian mukaisesti sekä taloudesta vastaaminen. Toiminnanjohtajan työnkuva on moninainen, ja siihen liittyy laajemman strategian lisäksi pienempien kokonaisuuksien hallitsemista ja myös käytännön työtehtäviä.


KAMKin kanssa saman katon alla

Kainuun Liikunnan toimisto sijaitsee KAMKin kampusalueella, ja yhteistyö KAMKin kanssa on päivittäistä. Yksi syy kampusalueelle muuttoon olikin Takalon mukaan yhteistyön syventäminen, johon on oltu tyytyväisiä vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta. Kainuun Liikunta ja KAMK tekevät yhteistyötä niin opintokokonaisuuksien, työharjoitteluiden, opinnäytetöiden kuin tapahtumien parissa. KAMKin opiskelijat ovat olleet tiivisti mukana eri tapahtumien järjestämisessä, ja esimerkiksi Lost In Kainuu järjestetään tiiviissä yhteistyössä KAMKin kanssa. Liikunnanohjaajaopiskelijat voivat suorittaa myös opintosuunnitelmaan kuuluvia projektiopintoja aluejärjestön projekteissa ja tapahtumissa. Yhteistyö KAMKin kanssa on ollut toiminnanjohtajan mukaan jouhevaa ja toimivaa. “Projekteja saattaa tulla nopeasti, mutta myös KAMKin opiskelijat ovat olleet nopeasti valmiita töihin”, hän summaa.


Kainuun Liikunta on asiantuntijaorganisaatio, ja työharjoitteluun tuleva liikunnanohjaajaopiskelija pääsee harjoittelunsa aikana monipuolisiin työtehtäviin. Opiskelijat pääsevät harjoittelussa tutustumaan kehittämis- ja suunnittelutyöhön sekä hallintotehtäviin. Harjoittelun ajankohdasta riippuen harjoitteluun kuuluu usein tiiviisti myös suurempien tapahtumien järjestämiseen liittyvät tehtävät. Tehtävät painottuvat toimistolla tehtävään asiantuntijatyöhön, mutta myös käytännön ohjausta pääsee harjoittelemaan työhyvinvointipalveluiden ja hyvinvointimittausten parissa. “Opiskelijat ovat meille tärkeitä, ja heille annetaan harjoittelujen aikana myös vastuuta”, Takalo tarkentaa.

Opiskelijoilta nuorekkaita näkökulmia toimintaan

Opiskelijat tuovat Takalon mukaan toimintaan nuorekasta näkökulmaa

sekä uusia oppeja aluejärjestön toimintaan. “Opiskelijat tulevat mukaan toimintaan ulkopuolelta, ja auttavat myös meitä ymmärtämään paremmin esimerkiksi asiakkaan näkökulmaa”, hän kiittelee. Myös työllistyminen aluejärjestöön on mahdollista, vaikka jo opintojen aikana. Etenkin hankkeiden parissa on tilanteesta riippuen mahdollista työllistyä myös osa-aikaisesti tai osana harjoittelua. Viime kesinä Kainuun Liikunta on pystynyt työllistämään myös kesätyöntekijöitä.


Kainuun Liikunnan Teemu Takalo kannustaa opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä aluejärjestön asiantuntijoihin harjoittelun tai yhteistyön tiimoilta. Varmin tapa tavoittaa, on ottaa yhteyttä puhelimitse. Teemu Takalolla on aluejärjestön tavoitteen mukaiset terveiset myös opiskelijoille: “muistakaa liikkua ja pitäkää kunnostanne huolta!”


Kiinnostuitko? Lue lisää:

Kainuun Liikunta ry

Kainuun Liikunta ry - Työ- ja harjoittelupaikat

Kainuun Liikunta - Facebook

Kainuun Liikunta - Instagram

Kainuun Liikunta - Twitter

Kainuun Liikunta - LinkedIn


Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18S

Kuva: Teemu Takalo


bottom of page