top of page

Työelämäyhteistyö: Suomen Latu


Haluamme, että jokainen löytää mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta

Suomen Latu on Suomen suurin ulkoilujärjestö, ja se on erikoistunut ulkoilun ja ulkona tapahtuvan liikunnan edistämiseen kaikkialla Suomessa. Ladun toimintaan sisältyy monipuolista lajitoimintaa, yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa sekä valtakunnallisten tapahtumien järjestämistä. “Suomen Ladun tavoitteena on keskittyä edistämään etenkin matalankynnyksen liikuntaa, kaikenikäisille”, Suomen Ladun tapahtumasuunnittelija Saija Suominen tarkentaa.

Saija Suominen työskentelee osana Vaikuta-tiimiä, ja hänen vastuullaan ovat valtakunnalliset kampanjat Nuku yö ulkona ja #UlkonaKuinLumiukko ja niihin liittyvät tehtävät kuten tapahtumien suunnittelu- ja kehittämistyö, viestintä sekä tapahtumien organisointi.


Oppilaitosyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa

Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, kuten KAMKin, kanssa tehdään pääsääntöisesti työharjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Työharjoittelu on mahdollista päästä suorittamaan aikuisliikunnan, lasten toiminnan tai valtakunnallisten kampanjoiden parissa. Liikunnanohjaajaopiskelijat pääsevät mukaan suunnittelu- ja kehittämistoimintaan sekä tutustumaan tapahtumien järjestämiseen ja siihen liittyvään taustatyöhön. Tapahtumissa ja koulutuksissa harjoittelijat pääsevät tekemään liikunnanohjaustehtäviä myös käytännössä.

“Pidämme tärkeänä antaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan järjestötason asiantuntijatyöhön”, Suominen kertoo. Suomisen mukaan Suomen Latu on työharjoittelupaikkana mielenkiintoinen ja tarjoaa opiskelijoille monipuolisia tehtäviä sekä laajan kuvan valtakunnallisesta järjestötoiminnasta. Suomen Ladun toimisto sijaitsee Helsingissä, ja Suominen muistuttaakin, että myös harjoittelijoiden on varauduttava työskentelemään Olympiastadionilla sijaitsevalla toimistolla. Keskusjärjestöllä tehtävän harjoittelun lisäksi Suomen Ladun jäsenyhdistykset tekevät paikkakuntakohtaisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja Ladun omistamalle Kiilopään retkeilykeskukselle etsitään myös jatkuvasti opasharjoittelijoita.Opiskelijoilta uutta näkökulmaa järjestötoimintaan

Suominen kuvaa yhteistyötä opiskelijoiden kanssa antoisaksi ja mielenkiintoiseksi. “Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osaavia, omatoimisia ja tuovat mukanaan uusia näkökulmia”, Suominen kiittelee. Opiskelijat otetaan mielellään mukaan toimintaan, ja avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt pyritään ilmoittamaan kotisivuilla sekä suoraan oppilaitosten yhteyshenkilöille. “Meihin saa olla myös rohkeasti yhteydessä”, Suominen kannustaa. Valtakunnallisessa järjestössä on monipuolista toimintaa, ja opiskelijan mielenkiinnon kohteista ja taidoista riippuen myös työharjoittelujen sisältö voi vaihdella. Harjoittelu- ja opinnäytetyöprojekteista kiinnostuneiden kannattaakin tutustua oppilaitosyhteistyö-sivuun.

Myös työllistyminen harjoittelun kautta on mahdollista, kun harjoittelu sujuu hyvin, tapahtumasuunnittelija paljastaa. Suomen Ladun toiminta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään yleisavustukseen, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös Suomen Ladun toimintaan. “Työtilanne vaihtelee tilanteen mukaan, mutta harjoittelukokemus katsotaan ehdottomasti eduksi", Suominen tarkentaa.

Saija Suominen kannustaa opiskelijoita rohkeasti mukaan järjestötoimintaan: “Tämä on mielenkiintoinen ja laaja taho, jonka toiminta poikkeaa esimerkiksi lajiliitoista. Valtakunnallisessa järjestössä pääsee harjoittelemaan monipuolisesti eri taitoja.”

Kiinnostuitko? Lue lisää

Suomen Ladun kotisivut

Suomen Latu – Facebook

Suomen Latu – Instagram

Suomen Latu – Twitter

Suomen Latu – LinkedIn

Suomen Latu - YouTube


Teksti: Jenni Humalajoki, ALK18S

Kuva: Saija Suominen, Sampsa Sulonen / Suomen Latu

bottom of page