VoiTas -valmentajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Liikunnan ammattikorkeakouluopinnot (liikunnanohjaaja AMK) mahdollistavat opintojen suuntaamisen juuri sinne, mistä kukin on aidosti kiinnostunut. Opiskelijoita ei puristeta samaan muottiin, vaan henkilökohtaiset opintopolut ovat mahdollisia. Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) on mahdollista valita ”Ikäihmisten liikuntapalvelut” -opintojakso (5 opintopistettä, 135 opiskelutuntia) osaksi liikunnanohjaajan vaihtoehtoisia ammattiopintoja.


”On ollut mahtavaa, että kurssiin on voitu yhdistää VoiTas -valmentajatutkinto”

Opintojaksolla perehdytään iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, pohditaan mitä muutoksia ikä tuo toimintakyvylle ja miten iäkkäiden liikunnan laatua arvioidaan ja kehitetään. Opinnoissa tarkastellaan iäkkään testaamista, liikuntaharjoittelua ja ravinto-ohjausta. Iäkkään yksilöllistä kohtaamista ja ohjaamista harjoitellaan laajassa tehtävässä, missä kukin opiskelija ”valmentaa” omaa iäkästä asiakasta. Opiskelija suorittaa Ikäinstituutin VoiTas -valmentajatutkinnon ja saa siitä erillisen todistuksen.


Materiaalit ovat helposti saatavilla

Kouluttajan näkökulmasta viime vuosina on ratkaiseva edistysaskel tapahtunut siinä, että keskeisimmät VoiTas (voima- ja tasapainoharjoittelun) -materiaalit ovat vapaasti ladattavissa opiskelijoiden käyttöön verkosta. Voimaa vanhuuteen videoiden tarjonta on laajentunut entisestään ja kouluttajamateriaalit löytyvät Ikäinstituutin Moodlesta. Opiskelijapalautteiden mukaan ”Materiaalit ovat hyviä, selkeitä ja tarpeellisia” sekä ”Tukevat oppimista ja tulevaisuuden työelämää”.


Vaihtelevia opetusmenetelmiä

”Käytännön esimerkit auttavat oppimista”. Harjoituksissa opiskelijat saavat ideoita ja vinkkejä paitsi opettajalta, myös toisiltaan ja teorialle löydetään kosketuspinta käytännöstä. Vallitseva poikkeustilanne (pandemia) on pakottanut etsimään uusia ja innovatiivisia toteutuksia. Osa opiskelusta on siirtynyt verkossa toteutettavaksi. Esimerkiksi opiskelijat tutustuvat itsenäisesti Voimaa vanhuuteen materiaaleihin ja tuottavat sen jälkeen omia ohjelmia sekä videoita. Oppimiskokemuksia jaetaan verkkoalustalla toisille. Opiskelijat ohjaavat Teamsin kautta iäkkäitä (ns. yksisuuntainen liveohjaus). He etsivät ohjauksiinsa asiakkaat itsenäisesti ja näin oppivat asiakkaiden rekrytoimisesta. Oman asiakkaan valmentaminen tapahtuu kesäaikaan, jolloin iäkkään kohtaaminen on mahdollista myös ulkona.


VoiTas -valmentajatutkinto Personal Trainereille

KAMK toteuttaa uutena verkkokoulutuksena Personal Trainereille kohdennetun Academic PT -erikoistumiskoulutuksen (laajuus 30 op). PT:t voivat halutessaan suuntautua korkeakoulutasoisessa erikoistumiskoulutuksessa mm. iäkkäiden toimintakykyyn ja suorittaa myös VoiTas -valmentajatutkinnon.

Mielestäni onnistunut täydennyskoulutus ja toimiva konsepti takaa sen, että opiskelija hakeutuu sinne uudestaan. Uskon, että usea KAMK:sta valmistunut liikunnanohjaaja osallistuu myös työurallaan Ikäinstituutin koulutuksiin.


Teksti ja kuva: Liisa Paavola, lehtori, TtM, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Voitas-kouluttaja


Kuntokallion (nyk. Ikäinstituutti) ”Virikkeitä iäkkäiden liikuntaan”-täydennyskoulutus avarsi ajatteluani urapolkuni alussa. Siitä lähtien Ikäinstituutti on ollut yksi tärkeimpiä tukipilareita ammattilaiseksi kasvamisessa yli kolmen vuosikymmenen ajan. Intohimonani on opastaa tulevia liikunnan ammattilaisia iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun pariin.


Kirjoitelma sisältää suoria lainauksia opiskelijapalautteista, keväältä 2021.